+421 905 722 824 zavolať info@elitefs.sk

Kariera v Elite financial services

Iba to najkvalitnejšie partnerstvo,
vytvára ten najsilnejší synergický efekt

Úspešnosť Elite FS je našim spoločným výsledkom. Vysoké nasadenie a nadšenie pre každodennú prácu prináša lepšie riešnia pre klientov a my to vieme. Už pri výbere partnerov kladieme dôraz na tvorivosť, zodpovednosť a tímovosť. Tieto vlastnosti vedia neskôr naši klienti zúročiť pri každom rozhodnutí. Navzájom si vytvárame inšpirujúce prostredie, ktoré dokáže naplniť naše osobné a pracovné ciele v prostredí, ktoré rešpektuje hodnoty klienta.


Naše otvorené pozície


NEUSTÁLE HĽADÁME NOVÉ HVIEZDY

Usilujeme sa o to, aby sme získali a udrželi vysoko kvalifikované talenty nadštandardnej úrovne. Uvedomujeme si, že iba tak môžeme klientom zabezpečiť elitné finančné služby. Na oplátku poskytujeme vynikajúce výhody a pozitívnu podnikovú kultúru. Pridajte sa k nám a spoločne môžeme vytvárať priestor, z ktorého získavajú všetky zainteresované strany.

Investment Specialist

Identifikujte investičné potreby vašich privátnych klientov pomocou inovatívnych modulov finančného plánovania a využite tieto poznatky v prospech cieľov, ktoré ste si s klientom nastavili.

Insurance Specialist

Kreatívne pristupujte k špecifickým potrebám klienta v oblasti poistenia a na základe vašej expertnej analýzy vytvárajte tie najlepšie riešenia s cieľom naplnenia potrieb klienta.

Loan Specialist

Zodpovedajte za celý chod úverovej transakcie od analyzovania trhu až po výber a realizáciu najlepšieho produktového riešenia na základe potrieb klienta.

Business Segment Specialist

Vytvárajte finančné analýzy a hľadajte možnosti financovania pre realizáciu zaujímavých projektov našich firemných klientov. Venujte sa zabezpečeniu ich majetku a realizácii ich biznisových požiadaviek.

Financial Planning Specialist

Spolupracujte s profesionálnymi finančnými plánovačmi a navrhujte efektívne finančné stratégie integrované do individuálnych finančných plánov. Dohliadajte na ich realizáciu a plnenie v praxi.

Prečo sme tá správna voľba


Tak ako v každom partnerstve, tak aj u nás
ste súčasťou každého rozhodnutia

Úžasná podpora

Pri každom kroku sa môžete spoľahnúť na úžasnu podporu kolegov, ktorí Vás vždy profesionálne podržia.

Odbornosť rozhodnutí

Dlhé roky praxe sa podpísali na nespočetnom množstve individuálnych prípadov, ktoré nám ukazovali ten správny smer.

Kreatívny prístup

Každý klient má svoje individuálne potreby, preto si veľmi vážime kreatívny prístup každého spolupracovníka.

Spokojní spolupracovníci

Výber tých najlepších spolupracovníkov
nás predurčuje ku kvalitnej službe

„Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou zmeny na základe nových a inovatívnych riešení, ktoré smerujú ku skvalitneniu služby pre klienta.“

Dušan Šulov

„Úžasná podpora u svojich kolegov ma vždy vie priviesť na novú úroveň. Vďaka tomu je pre mňa každý deň iný a o poznanie hodnotnejší."

Gergely Csongár