+421 905 722 824 zavolať info@elitefs.sk

Investment Specialist

Gergely Csongár Život je ľahký a plný možností.

Vo svojom súkromnom i pracovnom živote sa riadim presvedčením, že život je ľahký a vždy plný možností. Pri svojej profesii investičného špecialistu sa o tom snažím presvedčiť aj svojich klientov.

Skúsenosti v oblasti financií som začal zbierať už počas vysokoškolského štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Corvinus v Budapešti. Prakticky hneď po jej ukončení som začal pracovať ako finančný poradca a tiež ako finančný kontrolór v medzinárodnom holdingu. V súčasnosti už desať rokov tiež spravujem široké portfólio akcií na burze cenných papierov.

Všetci vieme, že naša životná úroveň závisí od našich príjmov, no nemenej dôležitým faktorom je to, ako s príjmami narábame, teda ako si dokážeme „manažovať“ naše míňanie. Pre dosiahnutie skutočnej prosperity musíme naše peniaze nechať pracovať – v náš prospech. So správne nastaveným tokom financií neprichádza len nárast majetku, ale napríklad aj zabezpečenie vo forme pasívneho príjmu. Presne takýto model ponúkam svojim klientom v ELITE FS. Pokiaľ ide o ich finančné záujmy, nerobím kompromisy a rád o tom presvedčím aj vás.

Vo svojom voľnom čase sa okrem rodiny venujem záľubám ako sú akvaristika či fotenie. Finančné trhy sú však remeslom, ktoré nikdy nekončí, preto veľkú porciu času venujem tiež neustálemu štúdiu a vzdelávaniu.


+421 907 529 207
Zavrieť

Elitnú službu si zaslúži každý

Cieľom našej spoločnosti je prispievať ku skvalitňovaniu
tohto odvetvia na Slovenskom trhu

Filozofiu spoločnosti sme postavili na nemenných princípoch a hodnotách, ako sú kvalita, transparentnosť, spoľahlivosť a jednoduchosť. Naša filozofia je zameraná proklientsky a klient je pre nás vždy prioritou. Kladieme dôraz na kvalitný výber partnerov a spolupracovníkov s cieľom budovať ELITNE finančné službu. Veríme, že potreby našich klientov sú unikátne, ale záujem o kvalitnú službu je spoločný.Tím stojaci za Elite financial services

Efektívne profesionálne partnerstvo postavené na hodnotách je našou pridanou hodnotou pre službu zameranú na klientove potreby

Naším najvyšším cieľom je spokojnosť zákazníkov. To je dôvod, prečo skúsenosťami vytvárame, charakterné a odborné služby. Zoznámte sa s ľuďmi, ktorých skúsenosti a kvalitné rozhodnutia prinášajú každému klientovi finančnú prosperitu.

INVESTMENT SPECIALIST

Dušan Šulov čítajte viac

INVESTMENT SPECIALIST

Gergely Csongár čítajte viac

LOAN SPECIALIST

Maroš Revický čítajte viac

INSURANCE SPECIALIST

FINANCIAL PLANNING SPECIALIST

BUSINESS SEGMENT SPECIALIST

Zakladateľ portálu

Marián Jankovič čítajte viac

Licencia NBS

Legislatívne a spoločensky zodpovedne

Spoločnosť ELITE Financial Services, s.r.o je Podriadený finančný agent, oprávnený na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania, na základe licencie NBS č. 241 489, v sektoroch Poistenie alebo zaistenie, Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, Prijímanie vkladov, Kapitálové trhy, Doplnkové dôchodkové sporenie a Starobné dôchodkové sporenie v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.